töötaja

Mairis Soll

värbamisspetsialist
Pikaajaline teeninduskogemus
On läbinud NeleTalendi värbamiskoolituse
Maris_Soll
Hindab elukestvat õpet
Väärtustab töö ja pereelu tasakaalu