Privaatsustingimused

Kehtivad alates 05.11.2019.

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad informatsiooni selle kohta, kuidas ja miks NeleTalent OÜ (edaspidi NeleTalent) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta kasutajate privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele. Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist NeleTalent kodulehel www.neletalent.ee (edaspidi veebileht).

OLULISED MÕISTED

Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.  

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad NeleTalent veebilehte või sotsiaalmeediat, võtavad ühendust (näiteks kodulehe kontaktivormi kaudu) või liituvad NeleTalent uudiskirja saajate meililistiga.

Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.

Teenused hõlmavad kõiki NeleTalent poolt pakutavaid tasuta ja tasulisi teenuseid, sh uudiskirja ja muid veebimaterjale.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

NeleTalent kogub veebilehe ja sotsiaalmeedia kaudu järgnevaid isikuandmeid:

  • Kasutaja e-posti aadress – kogutakse kasutaja uudiskirjaga liitumisel ja infopäringu esitamisel veebilehe kontaktivormi kaudu
  • Veebilehe külastatavuse statistika – kogutakse ja analüüsitakse Google Analytics’i abil
  • Sotsiaalmeedia külastatavuse statistika – kogutakse ja analüüsitakse Facebook Business Manager’i kaudu

NeleTalent kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud lepingutest või on olulised NeleTalent toodete/teenuste pakkumiseks ja NeleTalent turundustegevuste parendamiseks.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE 

NeleTalent kasutab kogutud isikuandmeid:

  • Kasutajale teenuse pakkumiseks, näiteks kasutajaga suhtluseks ja pakkumuse edastamiseks.
  • Uudiskirja edastamiseks kasutaja e-posti aadressile tema eelneval nõusolekul. Uudiskirjas annab NeleTalent infot uute artiklite, teenuste ja värskete sündmuste kohta.

NeleTalent kasutab veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, LinkedIn) külastatavuse statistikat kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks.

Igal kasutajal on õigus keelata oma andmete töötlemine (välja arvatud juhul, kui vastav kokkulepe on eelnevalt lepinguga sätestatud või muul kirjalikul kujul sõlmitud).

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on NeleTalent koostööpartner, kes hoiustab kasutajate isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub NeleTalent kasutajatele oma tasuta või tasulisi teenuseid.

NeleTalent kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

  • E-posti aadresside hoiustamise ja e-mailide haldamise süsteemi, mis võimaldab sealhulgas kasutajatel kutsuda ka teisi uudiskirjaga liituma 
  • Veebilehe majutust
  • Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutusstatistika analüüsi 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

NeleTalent säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Meililisti ja kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need kustutada. Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutamise statistikat säilitatakse vastavalt platvormist tulenevatele seadistustele.

NeleTalent rakendab kõiki mõistlikke meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

KASUTAJA ÕIGUSED 

Kasutajal on õigus igal ajal avaldada soovi oma andmetele ligipääsuks, nende korrigeerimiseks, täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks. Oma õiguste rakendamiseks tuleb meililisti liikmetel lahkuda uudiskirja saajate nimekirjast e-kirja lõpus välja toodud lingi kaudu. Teistel kasutajatel tuleb saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info@neletalent.ee.

Kui kasutaja arvab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

NeleTalent veebilehel ja sotsiaalmeedias kasutatakse küpsiseid kasutajale teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks. NeleTalent veebilehte ja sotsiaalmeediat külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse üldjuhul statistiliste andmete kogumiseks pöörates tähelepanu kasutajate eelistustele erinevate veebilehtede külastamisel. Seda informatsiooni kasutatakse seejärel veebilehe efektiivsuse mõõtmiseks ja parendamiseks ning tulemuslikuma turundustegevuse läbiviimiseks.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja seadete kaudu. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’it blokeeriva rakenduse.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

NeleTalent jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende seadustele vastavus. Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval NeleTalent veebilehel.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda aadressile info@neletalent.ee.

Scroll to Top